Transparență instituțională

  • 11.10.2017 – Anunț în vederea organizării şi desfăşurării concursului de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de Șef Serviciu Achiziții Publice, Investiții și Accesare Fonduri Structurale