Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6, sustine sportul pentru copii printr-un nou proiect privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din Sectorul 6, începând cu 1 iunie 2019.

Având în vedere că pe raza Sectorului 6 există amenajate terenuri de sport exterioare, amplasate în curţile unităţilor de învăţământ, proiectul propune deschiderea acestor terenuri pentru cetătenii Sectorului 6, în vederea petrecerii timpului liber în scop recreativ şi al practicării sportului.

Beneficiile sunt imediate şi pentru toţi actorii sociali din vecinatatea unităţilor de învăţământ. Încurajarea unui stil de viaţa sănătos, reducerea delicvenţei juvenile, sau crearea unui loc unde copii pot face sport şi în timpul liber sau în vacanţe, sunt doar câteva dintre beneficiile acestui proiect.

Autorităţile publice au, conform Legii Educaţiei Fizice şi Sportului (Legea nr.69/2000), datoria de a sprijinii activităţile sportive pentru comunitatea locală şi de a asigura condiţiile organizatorice şi materiale pentru practicarea educaţiei fizice şi sportului. Sportul este sprijinit de Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6, respectiv unităţile de învăţământ preuniversitar din Sectorul 6, în vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi socializării cetăţenilor.

Terenurile vor putea fi folosite pentru practicarea sportului de către elevii şi copiii din raza Sectorului 6, dupa orele de program, dar nu mai târziu de ora 20:00 în sezonul de iarnă (de la 1 noiembrie, până la 31 martie), respectiv ora 22:00 în sezonul de vară (de la 1 aprilie, până la 31 octombrie). Excepţie de la această regulă o fac zilele în care se desfăşoară examene, olimpiade, sau concursuri. Accesul copiilor pe astfel de terenuri se va semnala prin indicatoare cu marcajul “Teren de sport cu acces liber”. De asemenea, desfăşurarea activităţilor pe aceste terenuri se va reglementa printr-un Regulament, care va fi afişat într-un loc vizibil în incinta fiecăreri unităţi de învăţământ.