In cursul zilei de astazi, urmeaza a se vira sumele necesare pentru plata Burselor de performanta, Burselor de merit, Burselor de studiu si a celor ocazionale, aferente Semestrului I, an scolar 2020/2021, in conturile unitatilor de invatamant, conform solicitarilor acestora.
Precizam ca bursele de merit se acorda conform Ordinului 5576/2011, Capitolul II, Art.8:
(1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.