Burse școlare

Anunțuri

  • 01.04.2021 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant, sumele necesare pentru plata Burselor de performanta, Burselor de merit, Burselor de studiu si a celor ocazionale, aferente Semestrului I, an scolar 2020/2021, conform solicitarilor acestora.
   Precizam ca bursele de merit se acorda conform Ordinului 5576/2011, Capitolul II, Art.8:
   (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
   a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.
  • 19.02.2021 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant , sumele necesare pentru plata Burselor Sociale (medicale, orfani si venituri mici), aferente Semestrului I an scolar 2020/2021, conform HCL 172/24.11.2020.
  • 07.08.2020 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant, sumele necesare pentru plata „BURSEI PRIMARULUI SECTORULUI  6”, acordata elevilor din unitatile de invatamant din Sectorul 6, care au avut media generala anuala 10 in anul scolar 2019-2020, bursa in cuantum de 5000 lei/an/elev.
  • 17.07.2020 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant BURSELE DE MERIT aferente semestrului II an scolar 2019-2020
  • 14.07.2020 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant, sumele necesare pentru plata urmatoarelor categorii de burse: BURSE SOCIALE, BURSE DE STUDIU, BURSE DE PERFORMANTA SI BURSE OCAZIONALE, aferente semestrului II an scolar 2019-2020.
  • 12.05.2020 – HCL nr 30/21.02.2020 Burse Sem II
  • 21.01.2020 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant sumele necesare pentru plata tuturor categoriilor de burse aferente semestrului I an scolar 2019/2020, conform solicitarilor acestora.
  • 03.09.2019 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant, sumele necesare pentru plata Burselor de merit, Bursa „Primarului” si Bursele Sociale (iulie si august) conform solicitarilor acestora. Va rugam sa va adresati unitatilor de invatamant pentru a va comunica data la care vor fi distribuite elevilor.
  • 10.07.2019 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant sumele necesare pentru plata urmatoarelor categorii de burse aferente semestrului II an scolar 2018/2019: burse de performanta, burse sociale, burse de studiu și burse ocazionale.
  • 22.03.2019 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant sumele necesare pentru plata burselor scolare   aferente semestrului I  an scolar 2018/2019.
  • 10.07.2018 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant sumele necesare pentru plata urmatoarelor categorii de burse: Burse de merit, Burse de performanta, Burse de studiu si Burse sociale aferente semestrului al II lea an scolar 2017/2018, Bursa Primarului aferenta anului scolar 2017/2018 precum si Bursele sociale (iulie si august). Va rugam sa va adresati unitatilor de invatamant pentru a va comunica data la care  le vor distribui elevilor.
  • 10.04.2018 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant sumele necesare pentru plata tuturor categoriilor de burse aferente semestrului I an scolar 2017/2018, conform HCL 48/27.03.2018
  • 11.07.2017 – Au fost virate in conturile unitatilor de invatamant sumele necesare pentru plata urmatoarelor categorii de burse: Burse de merit (semestrul al II lea an scolar 2016/2017), Burse sociale (iulie si august), BURSA PRIMARULUI  si Bursele pentru Olimpiade Nationale locul I , II , III si mentiune. Va rugam sa va adresati unitatilor de invatamant pentru a va comunica data la care le vor distribui catre elevi.

 

Legislație

 • HCL 48/27.03.2018 + Anexa
 • HCL nr.116
 • Ordinul ministrului 5576/2011
 • Criteriile de acordare a burselor
  • CAPITOLUL II – Criterii generale de acordare a burselor
  • Art. 8 (2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. a) se acordă începând cu
   semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial,
   liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale
   învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.