Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Sectorul 6 este acum acreditat de către ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) pentru specializările tehnician multimedia și tehnician producție film și televiziune. Numărul tot mai mare de elevi dornici să studieze domeniul producției media, cât și inaugurarea Centrului de Creație din incinta colegiului, au condus la acreditarea specializărilor mai sus menționate.

Încurajând învățământul profesional și tehnic, Primăria Sectorului 6, prin Administrația Școlilor Sector 6, a inaugurat în anul 2019 o clădire nouă în incinta unității, dotată cu echipamente de ultima generație, cu destinația laborator media și ateliere design. Dotarea acestor laboratoare este una de excepție, specializările din domeniul producției media beneficiind de aparatură foto ultramodernă și de un studio de televiziune, asigurându-se astfel o instruire practică a elevilor la cele mai înalte standarde.

Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, inaugurat în anul 1977, este unul din colegiile cu tradiție din București, existând mereu o preocupare accentuată pentru creșterea capacității de ocupare a forței de muncă și combaterea excluderii sociale. Ritmul alert de schimbare a pieței muncii din ultimii ani a impus introducerea în oferta școlară a celor două noi calificări. Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, autorizat încă din anul 2015 în domeniul producției media, a ajuns să scolarizeze un număr de 84 de elevi, în anul școlar 2020-2021, pe specializările tehnician producție film și televiziune, tehnician multimedia și operator producție film.