Consiliul Local Sector 6 a aprobat, în şedinţa din data de 21.01.2021, derularea şi finanţarea proiectului „PERM (Centrul de Pregătire pentru Performanţă – Programare, Electronică, Robotică şi Mecanică)”. Proiectul lansat în anul 2018, este organizat de către Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6, şi Inspectoratul Şcolar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Carol I. Anul acesta 32 de elevi din şcolile gimnaziale din Sectorul 6 beneficiază de cursuri şi activităţi gratuite, în cadrul cărora vor fi abordate teme specifice în domeniul mecatronicii, prin robotică şi electronică.

Scopul acestui centru este acela de a stimula elevii în studiul ştiinţelor şi al informaticii într-un mod plăcut şi inovator, combinând conceptele matematice cu abilităţi tehnologice şi de inginerie. Copiii sunt îndemnaţi să caute soluţii prin experimente folosindu-se de cunoştinţele teoretice dobândite în şcoală şi descoperind astfel aplicabilitatea celor studiate în clasă în rezolvarea unor probleme practice.

Elevii sunt organizaţi pe două nivele de cunoaştere (începători şi avansaţi), iar cursurile se vor desfăşura în cadrul laboratoarelor de mecatronică şi electronică ale Colegiulu Tehnic Carol I din Sectorul 6. Cei pasionaţi de calculatoare şi robotică vor învăţa să construiască roboţi programaţi şi comandaţi, asistaţi de cadrele didactice, alături de care vor parcurge toate etapele, de la proiectarea, la construirea şi programarea roboţilor. Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului PERM reprezintă un prilej, cât şi o oportunitate, ajutând elevii să îşi desfăşoare gândirea creativă prin metode bazate pe explorare şi experimentare şi stimulând lucrul în echipă şi spiritul competitiv.

Prin intermediul acestui proiect, administraţia locală urmăreşte să asigure elevilor şanse cât mai mari de inserţie pe piaţa muncii, prin aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite în şcoală. Centrul PERM este dotat cu echipamente de ultimă generaţie, elevii având astfel acces la seturi de roboţi Lego Mindstorms, plăci cu microprocesoare ARM, imprimante 3D şi alte echipamente necesare. Cursurile se desfăşoară gratuit, în cadrul Colegiului Tehnic Carol I, cu respectarea Regulamentului CPP-PERM.