Despre instituție

DIRECTOR EXECUTIV: Mihai Petre

Instituţia noastră s-a înfiinţat în anul 2001, prin Hotârarea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 41/26.04.2001, în urma Hotârarii Consiliului General al Municipiului Bucureşti din 25.01.2001, prin care terenurile şi clădirile din domeniul public al municipiului Bucureşti în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat trec în administrarea primăriilor de sector.

Aria de competenţe a Administraţiei Şcolilor Sector 6 cuprinde tot ceea ce ţine de reabilitarea, renovarea unităţilor de învăţământ, îmbunătăţirea continua a condiţiilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ.

Partenerii nostri sunt Primăria Sector 6, Inspectoratul Şcolar Sector 6, Primăria Municipiului Bucureşti, Inspectoratul General al Municipiului Bucureşti dar şi asociaţiile de părinţi.