Conducerea

Director Executiv: Mihail Dragos Badea

 • Tel: 021/4305142-43
 • Fax: 021/4305144 Int: 12
 • Email: mihai.badea@as6.ro
 • Director Executiv Adjunc: Cristinel Dumitru
 • Email: cristi.dumitru@as6.ro

Serviciu Financiar, Buget, Contabilitate si Achizitii Publice

 • Sef Serviciu: Georgeta Lungu
 • Tel: 021/4305142-43
 • Fax: 021/4305144 Int: 15

Serviciu Administrare Patrimoniu, Logistica, Mentenanta si IT

 • Sef Serviciu: Octavian VERIOTTE
 • Tel: 021/4305142-43
 • Fax: 021/4305144 Int: 28

Serviciu Juridic Resurse Umane, Urmarire Contracte, Comunicare, Fonduri Europene și Administrativ

 • Sef Serviciu: Mihail Octavian DIMA
 • Tel: 021/4305142-43
 • Fax: 021/4305144 Int: 13