Începând cu anul şcolar 2019-2020, colectarea selectivă a deşeurilor devine o prioritate şi în unităţile de învăţământ preuniversitar din Sectorul 6. Potrivit legii, containerele obișnuite trebuie înlocuite cu pubele speciale pentru fiecare categorie de deșeu în parte (resturi menajere, hârtie, sticlă şi plastic), urmând ca acestea sa fie ridicate şi trasportate selectiv, iar ulterior, reciclate. Pe lângă efectele benefice pe care le au aceste demersuri asupra mediului înconjurător, se urmăreşte, de asemenea, educarea şi responsabilizarea tinerei generaţii în sensul conştientizării riscurilor pe care poluarea le poate produce.

Primăria Sectorul 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6, a reglementat modul de organizare şi desfăşurare în vederea colectării selective a deşeurilor în toate unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza Sectorului 6. Măsurile impuse presupun dotarea fiecărei unităţi cu containere pentru exterior, cât şi tomberoane şi recipienţi pentru fiecare sală de clasă, laborator, bibliotecă, sală de sport, toaletă sau hol. Ridicarea deşeurilor se face periodic, frecvenţa fiind stabilită de către unităţile de învăţământ în funcţie de cantităţile de deşeuri pe care le produce fiecare. Pe lângă sprijinul logistic, operatorul economic contractat, se obligă şi să raporteze la termen toate situaţiile şi declaraţiile solicitate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

În prezent în România se reciclează doar circa 13% dintre deşeurile colectate, în condiţiile în care România şi-a asumat, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, că va ajunge până în anul 2020 la o cotă de reciclare de cel puţin 50%. Noile reglementări legislative au ca scop principal educarea tuturor cetăţenilor în vederea responsabilizării şi implicării acestora în dezvoltarea durabilă a comunităţii.