Formulare

Spaţiile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  pot fi închiriate în conformitate cu:

  • Art. 112 din legea nr. 1/2001 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare
  • Art. 14-16 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
  • Art. 868 si titlul IX din Codul civil
  • Art. 123, alin (1) şi (2) din Legea administraţie  publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • Hotârărea Consiliului Local Sector 6, nr. 136/2013

Tarifele şi Formulare necesare pentru închirierea unor spaţii excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 6:

Spaţiile excedentare din unităţille de învăţământ preuniversitar de stat pot fi închiriate prin organizarea unei licitaţii, doar daca conducerea unităţii şcolare dispune de astfel de spaţii şi hotârăşte închirierea acestora.