Solicitare informații

Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public: Alexandru Crangea.

Solicitări privind informaţiile de interes public pot fi adresate instituţiei la registratura sau prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail – office@as6.ro

Formular pentru solicitarea informatiilor de interes public in baza Legii 544/2001


Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatia administrativa (Refuz si netrimitere in termen legal)Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr.544/2001 şi anume:

  • 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  • 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitatntului ca termenul iniţial prevăzut de lege nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
  • 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul iniţial prevazut de lege;
  • 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.


Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001