Programe si strategii

Proiecte cu finantare din Bugetul Local:

 • Programul „Scoala dupa Scoala”
 • Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6, a aprobat derularea şi finanţarea proiectului „Şcoală după Şcoală” şi în anul şcolar 2019-2020, având în vedere succesul pe care l-a avut până în prezent programul. Faţă de anul trecut, anul acesta, s-a hotarat şi majorarea numărului de porţii de hrană pentru 6.700 de elevi din învăţământul primar şi secundar.

  Proiectul „Şcoală după Şcoală” s-a născut în contextul în care din ce în ce mai multe familii se confruntă cu probleme de organizare a programului copilului dupa orele de curs. Cursurile se limitează doar la 4-5 ore pe zi, restul zilei copii rămânând nesupravegheaţi. „Şcoală după Şcoală” vine în sprijinul părinţilor, oferind o soluţie în acest sens. În cadrul programului copii au şansa de a socializa, de a desfăşura activităţi menite să le dezvolte abilităţile, fiind totodată supravegheaţi de către un personal specializat, într-un mediu prietenos şi familiar.

 • Progamul „Eu si Povestea mea (MYS)”
 • ,,Key action 3: Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)” este proiectul susţinut şi derulat de către Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6 al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic al Municipiului Bucureşti. Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea competenţelor cheie ale tinerilor din medii defavorizate, în vederea includerii sociale a acestora.

  Şcolile se confruntă cu o varietate extrem de mare a elevilor, exprimată prin diversitate a mediului familial, a culturii, statutului social și financiar, de limbă, gen, religie, etc. Experiența din unităţile de învăţământ ne arată că elevii, deși frecventează aceeași școală, fac parte din același grup al clasei, nu cunosc, de multe ori, nimic despre cultura, hobby-urile, valorile sau familiile colegilor. Proiectul ”Eu și povestea mea” (MYS) își propune să îi determine pe copii și tineri să manifeste interes față de poveștile de viață ale colegilor lor din școală. Ideea centrală este ”Perspectiva ta asupra poveștii mele”, elevii având acces astfel la poveștile celorlalți colegi şi fiind încurajaţi să le spună la rândul lor, mai departe.

 • Proiectul CPP-PERM (Centrul de Pregătire pentru Performanţă-Programare, Electronică, Robotică şi Mecanică)
 • Având în vedere succesul avut în anul şcolar 2017-2018, Colegiul Tehnic „Petru Maior”, împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar al Sectorului 6, a deschis un nou centru de activităţi, dedicat elevilor pasionaţi de robotică şi programare.

  Proiectul CPP-PERM (Centrul de Pregătire pentru Performanţă-Programare, Electronică, Robotică şi Mecanică) se adresează elevilor din învăţământul gimnazial, din cadrul tuturor unităţilor de învăţământ din Sectorul 6. Datorită numărului ridicat de înscrieri de anul trecut, anul acesta proiectul s-a extins cu un nou centru în cadrul Colegiului Tehnic „Carol I”, suplimentându-se astfel şi numărul de participanţi de la 50 la 150.

 • Centrul de Creație Fashion Design & Media Art
 • Începând cu anul 2017, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului București, Inspectoratul Şcolar Sector 6 şi Primăria Sector 6, prin Administrația Şcolilor Sector 6, organizează în cadrul Centrului de Creație, cursuri gratuite de fashion design şi media art pentru elevii claselor a V-a – a VIII-a.

  Aceste cursuri îmbină metode interactive şi moderne, de îmbogăţire a orizontului de cunoştinţe şi informaţii din domeniul tehnic, cu stimularea şi dezvoltarea gândirii creative, inteligenţei şi spiritului inovator. Proiectul se adresează tuturor elevilor din unitățile de învățământ gimnazial de pe raza Sectorului 6.

  Prin activitățile creative, având un puternic caracter practic, se realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor de gimnaziu către învățământul tehnic. Proiectul care se află acum în cel de-al II-lea an de desfăşurare, prin Centrul de Creaţie FASHION DESIGN & MEDIA ART creat în cadrul Colegiului Gheorghe Asachi, a pregătit în anul şcolar 2017-2018, 40 de elevi din învățământul gimnazial din Sectorul 6, în domeniul fashionului, designului vestimentar şi media. Proiectul are şi în anul şcolar 2018-2019 alţi 40 de elevi înscrişi la cursuri şi va continua şi în anul 2019-2020.

Programe UE:

 • Programul „Laptele si cornul”
 • Programul „Laptele si Cornul” face parte dintr-o serie de actiuni reglementate de Hotararea nr.559/2019 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia.
  Programul pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri: acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz, si finanțarea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate.
  În prezent beneficiază de acest program circa 25.400 de elevi şi preşcolari.


Proiecte cu finantare nerambursabila in evaluare:

 • Proiecte de Modernizare si Dotare din bani europeni pentru 6 unității de învățământ din Sectorul 6
 • Administratia Scolilor Sector 6 a depus 6 proiecte privind „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, „Modernizarea unității de învățământ Scoala Gimnaziala Speciala Constantin Paunescu”, „Modernizarea unității de învățământ Scoala Profesionala Speciala pentru Deficienti de Auz Sfanta Maria”, „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C. Kiritescu”, „Modernizarea unității de învățământ Scoala Gimnaziala Sfantul Calinic de la Cernica”, „Modernizarea unității de învățământ ColegiuL Tehnic Petru Maior”, pe Axa prioritara 10 privind imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 – Investitii in educatie si formare, inclusiv formarea profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii, prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, in parteneriat cu Primaria Sector 6 Bucuresti.
  Având în vedere situația actuală a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, Scolii Gimnaziale Speciale „Constantin Paunescu”, Scolii Profesionale Speciale pentru Deficienti de Auz „Sfanta Maria”, Colegiului Economic „Costin C. Kiritescu”, Scolii Gimnaziale „Sfantul Calinic de la Cernica”, Colegiului Tehnic „Petru Maior”, se impune modernizarea si dotarea acestora în scopul asigurării condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale a celor 6 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 în cauză.