,,Key action 3: Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)” este proiectul susţinut şi derulat de către Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6 al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic al Municipiului Bucureşti. Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea competenţelor cheie ale tinerilor din medii defavorizate, în vederea includerii sociale a acestora.

Şcolile se confruntă cu o varietate extrem de mare a elevilor, exprimată prin diversitate a mediului familial, a culturii, statutului social și financiar, de limbă, gen, religie, etc. Experiența din unităţile de învăţământ ne arată că elevii, deși frecventează aceeași școală, fac parte din același grup al clasei, nu cunosc, de multe ori, nimic despre cultura, hobby-urile, valorile sau familiile colegilor. Proiectul ”Eu și povestea mea” (MYS) își propune să îi determine pe copii și tineri să manifeste interes față de poveștile de viață ale colegilor lor din școală. Ideea centrală este ”Perspectiva ta asupra poveștii mele”, elevii având acces astfel la poveștile celorlalți colegi şi fiind încurajaţi să le spună la rândul lor, mai departe

Proiectul este unul inovativ, derulat în cadrul Erasmus Key Action 3, fiind o continuare a proiectului SOIL, încheiat în decembrie 2018. Având în vedere că incluziunea socială şi combaterea discriminării constituie un deziderat pentru comunitatea locală, se urmăreşte promovarea metodelor MYS, prin care, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti să devină un exemplu de implementare strategică la nivel naţional. În cadrul Proiectului „Eu și povestea mea” (MYS), parteneriatul va dezvolta un modul diferit de învățare, bazat pe povestire, pentru a reduce posibilele neînțelegeri cauzate de diversitatea socială și pentru a facilita incluziunea socială și valorile comune în mediul de învățare. MYS va fi implementat în 6 unități de învățământ din Sectorul 6, unităţi care vor fi selectate cu sprijinul și suportul Inspectoratului Școlar al Muncipiului București Sector 6.

Grupul ţintă vizat constă în cadre didactice din unităţile de învăţământ şi 200 de elevi din învăţământul primar şi gimnazial, din Sectorul 6. Activităţile ce se vor desfăşura în cadrul proiectului presupun organizarea unei conferinţe internaţionale cu participarea a 100 de persoane (cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai partenerilor din proiect), organizarea unor seminarii cu stake-holderi, întâlniri cu parteneri implicați în educație la nivel local și internațional, participarea României cu 5 profesori la cursuri de formare internațională din Berlin, precum și participarea experților Casei Corpului Didactic al Municipiului București la întâlniri, ședințe tehnice de lucru, conferințe și seminarii în țările din care provin partenerii din proiect.