Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat la sfârşitul anului 2019 demararea proiectului educaţional „Învăţăm la grădiniţă”, proiect ce se desfăşoară la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, la nivel preşcolar, de pe raza Sectorului 6 în semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020. Proiectul îşi propune, ca prin intermediul educaţiei formale şi non-formale, să atragă şi să menţină copii în grădiniţe, cât şi să amelioreze rezultatele acestora.

Acest proiect are ca scop facilitarea accesului la educaţie şi creşterea nivelului de educaţie iniţială a preşcolarilor, prin abordarea de tipul „pe tot parcursul anului”, dezvoltarea şi implementarea de soluţii pentru reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Acest proiect educaţional promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităţilor inovative, vizând întărirea abilităţilor de bază (vorbire/scriere/calcule), şi dezvoltarea culturii personale şi a respectului de sine prin metode alternative de învăţare. Prin depăşirea dezinteresului faţă de metodele tradiţionale de educaţie, proiectul va sporii abilităţile personale cât şi cele de limbă străină ale tuturor copiilor de vârsta preşcolară, inclusiv a celor ce provin din familii cu posibilităţi materiale reduse.

Printre obiectivele principale ale proiectului amintim:
• Reducerea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare;
• Creşterea adaptabilităţii preşcolarilor şi integrarea mai rapidă a acestora în unităţile de învăţământ;
• Creşterea accesibilităţii la soluţii alternative în educaţie şi îngrijire, a familiilor cu posibilităţi financiare reduse;
• Identificarea punctelor forte ale copiilor, care să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
• Stimularea şi creşterea stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării;

Programul educaţional „Învăţăm la grădiniţă” se va desfăşura pe toată durata semestrului II al anului şcolar 2019-2020, respectiv pe durata celor 20 de săptămâni ale semestrului. Preşcolarii vor beneficia de aceste materii opţionale astfel:
1. La grupa mică: 1 oră de Dans/Dans modern/Dezvoltare personală;
2. La grupele mijlocie şi mare: 1 oră de Dans/Dans modern/Limbă straină/Dezvoltare personală;
Costurile opţionalelor vor fi suportate de către Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6 , din bugetul Consiliului Local Sector 6.