Autoritatea Locală Sector 6 promovează în rândul elevilor importanţa protecției mediului și metode de reducere a poluării prin două noi proiecte ce urmează a fi implementate în unitățile de învățământ din Sectorul 6. Preocuparea actuală pentru mediu, reciclare, combaterea poluării și a schimbărilor climatice trebuie insuflată încă de la vârste fragede. Prin cele două proiecte „Şcoala Mobilă de Mediu” și „City Air”, copiii învață despre importanţa respectului faţă de mediul înconjurător și sunt stimulați să participe activ la protejarea acestuia. Implicarea autorităților locale este fundamentală, având în vedere faptul că informațiile de acest tip sunt de cele mai multe ori trecute că fiind opționale în programa școlară. De asemenea, prin intermediul acestor proiecte, vor fi montați, în incintele unităților de învățământ, senzori care monitorizează local nivelul poluării.

Cele două proiecte sunt esențiale în contextul în care schimbările climatice cauzate de poluare devin ireversibile, iar implicarea factorului uman trebuie sporită. Astfel, este important că încă de la vârste fragede fiecare copil să înțeleagă efectele acțiunilor sale pe termen lung asupra mediului înconjurător. Prin intermediul proiectului „Şcoala Mobilă de Mediu”, celor mici le sunt prezentate noțiuni fundamentale de ecologie, iar cu ajutorul machetelor și elementelor grafice, pregătite special, ora de mediu devine mai stimulantă, crescând astfel nivelul de entuziasm și implicare în ceea ce privește protejarea mediului. Cel de al II-lea proiect, „City Air”, de altfel și primul program naţional de monitorizare a calității aerului în interiorul unităților de învățământ și din jurul acestora, își propune conturarea unor seturi de măsuri concrete, specifice, pentru fiecare locație în care sunt amplasați senzorii de poluare. Aceștia se montează în interiorul și în exteriorul unității de învățământ și vor măsura, timp de un an de zile, particulele în suspensie și gazele periculoase din aer, acestea având un efect nociv asupra sănătății umane.

Unitățile de învățământ în care se vor derula cele două proiecte sunt Colegiul Tehnic Petru Maior, Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu, Şcoala Gimnazială Regina Maria, Şcoala Gimnazială nr.279, Şcoala Gimnazială nr.163.