Săptămâna aceasta Consiliul Local Sector 6 a aprobat demararea lucrărilor de construcţie a unei săli de educaţie fizică în incinta Şcolii Gimnaziale Nr.197 din Sectorul 6. Construcţia mult dorită de către elevi, şi parinţi deopotrivă, vine în sprijinul comunităţii locale şi a procesului educaţional.

Având în vedere situaţia actuală a Şcolii Gimnaziale nr. 197 şi faptul că aceasta nu detine un spaţiu destinat desfăşurării orelor de educaţie fizică, Primăria Sectorului 6 consideră mai mult decât necesară demararea, cât mai curand posibil, a lucrărilor de construcţie a unei săli de sport. Numărul din ce în ce mai mare de solicitări privind constructia unei Sali de sport in incinta unităţii de învăţământ, a determinat implicarea Primăriei Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6, în realizarea acestui obiectiv.

Proiectul „Sală de educaţie fizică” pentru Şcoala Gimnazială Nr.197 vine în sprijinul procesului educaţional, prin asigurarea unui spaţiu adecvat destinat activităţilor de educaţie fizică, conform programei şcolare. Mai mult, acesta sprijină comunitatea locală în ansamblu, aici putându-se realiza pe viitor şi competiţii şcolare de profil. Primăria Sectorului 6 depune toate eforturile pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăţurare a orelor de educaţie fizică, sporind astfel şi performanţele şcolare a elevilor care frecventează Şcoala Gimnazială Nr. 197.